GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75677
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Pollvatnet
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 443096 Y-koord: 6869092
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Elvene Otta, Glitra og Framruste har ved utløpene i Pollvannet lagt opp elveavsatt materiale. Avsetningene er ikke undersøkt, men registrert fra flybilde. Materialet er nok hovedsakelig sand, men med mulighet for grovere materiale i partier. Områdene mellom elvene består av hauger og rygger som også kan inneholde sorterte masser i toppen. Ørene i Pollvatnet består hovedsakelig av sand. Forekomsten synes ikke aktuell for uttak i dagens situasjon.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse