GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76139
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stulen nordøst
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ringebu (1818-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 562231 Y-koord: 6825599
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Et 3 meter høyt snitt i et lite, nedlagt massetak ved sætra Stulen viser sandig og grusig, delvis sortert morene. Massene er brukt til lokal veg. Lignende masser kan sannsynligvis finnes i store mengder i området.

Avsetning
Type(r) : Morene

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 562230 Y-koord: 6825599

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse