GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76155
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Muvatnet sør
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ringebu (1818-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 560852 Y-koord: 6843000
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av flere små eskere med en høyde som varierer mellom 2 og maksimalt 10 meter. På overflaten ligger noe stein og blokk. Like under overflaten grov grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse