GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76203
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skakken
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Imsdalen (1818-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 587474 Y-koord: 6826261
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er ei elvevifte som er nokså flat i fronten og inneholder utnyttbare masser inne ved rotpunktet. Mektigheten er liten og uttak uinteressant.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.27 m. Areal : 23713 m2.
Volum : 53829 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse