PUKKDATABASEN

Forekomstområde 76245
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleivberga fjelltak
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fåvang (1817-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 563027 Y-koord: 6817033
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Arkose
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger ved E6 3 km nord for Fåvang i steilt terreng opp fra veien. Steinbruddet har en 30 meter høy avtrappet bakvegg. Bergarten er en middels- til finkornet elstadsparagmitt.

Bilder
1. Oversiktsbilde tatt mot øst

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 563026 Y-koord: 6817036

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Arkose
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse