PUKKDATABASEN

Forekomstområde 76511
Lunner (3054) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hadeland pukkverk
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nannestad (1915-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 596585 Y-koord: 6669912
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Porfyr
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Stort Pukkverk med 25 - 30 meter stuffhøyde som ligger like ved riksveg 4, ca. 4 km sør for Harestua. Bergarten i området er en porfyr med gode mekaniske egenskaper. Pukkverket har flere trinns knuseverk og sikting for produksjon av fraksjoner til de fleste byggetekniske formål. Meget viktig forekomst for produksjon av byggeråstoff.

Bilder
1. Oversiktsbilde av bruddet og forekomsten sett mot nordøst.
2. Oversiktsbilde mot nord

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 596545 Y-koord: 6669765

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Porfyr
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Detalj fra stuffen
2. Bilde av bruddet sett mot nord.
3. Fra produksjonsområdet
4. Oversiktsbilde tatt mot nord.


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse