GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76643
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugsrud sør
(Sist oppdatert 24.jul.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 544843 Y-koord: 6725228
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en mektig sand- og grusavsetning, som er typisk for Begnadalen. Forutsatt en bratt grense mot underliggende morene opp mot lia i nord, er en gjennomsnittlig mektighet på 15 meter et sannsynlig anslag. Inn mot vifteavsetningene i lia kan det være dårligere sorterte masser med høyere innhold av blokk og stein. Snitt i veiskjæring tyder på det.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 963359 m2.
Volum : 9633593 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Grus : 50%
Dyrka mark : 29% Sand : 50%
Skog : 61%

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse