GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76645
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Veigårdstrand
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 543627 Y-koord: 6723984
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetningen består av en typisk sand- og grusavsetning for Begnadalen. En rygg ca. 175 meter lang består av steinholdig sandig grus de øverste 5 meterne. I veiskjæringa ned mot Veigardstrand camping sees kontakt mellom grus og underliggende morene. Grusen kiler ut til ca. 1 meters mektighet ved hovedbygningen. Anslått gjennomsnittlig mektighet ned til grunnvannet er ca. 10 meter.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 312132 m2.
Volum : 1872791 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 3% Stein : 10%
Bebygd : 14% Sand : 40%
Dyrka mark : 19% Grus : 50%
Skog : 64%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 543627 Y-koord: 6723984

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 544192 Y-koord: 6724105

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse