GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76647
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dallingbekken
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540735 Y-koord: 6724717
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetnig bygd ut som ei vifte. Den har en uryddig overflate med markerte spylerenner ut fra rotpunktet og mye blokk i overflaten. Opp mot E68 går forekomsten gradvis over i tjukt morenedekke med spylt overflate. Grensen mellom de to jordartene anses umulig å sette uten detaljert kartlegging. Forekomsten er vurdert som lite interessant i ressurssammenheng.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 80512 m2.
Volum : 161025 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 3% Stein : 20%
Dyrka mark : 23% Sand : 30%
Skog : 74% Grus : 50%

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse