GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76649
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storrustesvingen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 544612 Y-koord: 6708320
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av hauger og rygger, hvor snitt langs veien viser at de inneholder sorterte masser som sand, og stedvis kanskje noe grus. Det er muligheter for at deler av forekomsten kan inneholde morenemateriale.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Grus : 1%
Sand : 99%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 544612 Y-koord: 6708521

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 1%
Sand : 99%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse