GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76655
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Reinsjøbekksetra
(Sist oppdatert 20.jun.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vassfaret (1716-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 531212 Y-koord: 6728238
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en ryggformet avsetning som løper parallelt med Muggedøla og ligger på tvers av Reinsjødalen ved dens munning. Løsmassene er flyfototolket til å inneholde sand og grus, men det er en viss sjanse for at den består av morene. Ingen befaring. Ingen prøvetaking.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 69344 m2.
Volum : 416062 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse