GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76657
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Engan
(Sist oppdatert 30.jul.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vassfaret (1716-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 529627 Y-koord: 6733402
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et avgrenset område med en del hauger og klare ryggformer som består av grus. I senkningen mellom disse er det stor mulighet for at massene består av morene. Forekomsten er befart, men avgrensningen er gjort ut fra flyfototolkning. Vanskelig å volumberegne massene som kun er aktuelle til lokalt bruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Esker

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse