GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76667
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bråten
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540805 Y-koord: 6728765
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er uregelmessig og vanskelig å avgrense. Fjellrygger stikker opp flere steder i avsetningen. Det er morene i veiskjæringen midt i avsetning. Like nedenfor er det fjell i dagen. Det er blokker på overflaten i den nordligste delen av avsetningen. Materialet i den oppdyrkede terrassen er sand. Bekken har skåret seg ned en 3-4 meter i terrassen. På andre siden av bekken er det fjellrygg i dagen. Det har vært noe uttak av masse, men dette er avsluttet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 1.00 m. Areal : 55102 m2.
Volum : 55102 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 18%
Dyrka mark : 82%

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse