GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76675
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Grimsrud bru
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540871 Y-koord: 6726593
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetningen grenser til morene i sør og en fjellknaus i nord. Det er også fjell nede ved elva ved Grimsrud bru. Ei elveslette mellom forekomsten og elva er vurdert for lav til å tas med i forekomsten. Forekomsten har ingen kommersiell interesse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 67427 m2.
Volum : 269707 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 27%
Bebygd : 35%
Skog : 38%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse