GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76687
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bagn
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurdal (1716-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 529951 Y-koord: 6743333
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en større elveslette hvor fjellet er blottlagt på flere steder. Sør for idrettsplassen ligger en ca. 7 meter høy terrasse. De lavere slettene ligger ca. 3-6 meter over elvenivå. Massene synes å inneholde sand, grus og noe stein. Deler av forekomsten ligger for lavt til å bli registrert. Forekomsten er bebygd og uinteressant for utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 215179 m2.
Volum : 645536 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 12%
Bebygd : 37%
Dyrka mark : 51%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse