GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76691
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kulterud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 539464 Y-koord: 6716596
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et område med furukledde hauger og rygger med myr i mellom. Materialtypen tolkes som ablasjonsmorene med sandig materiale og lite bindstoff. Haugenes høyde varierer fra 1-4 meter over myrnivå. Ved prøvestedet er det synlig lagdelt sand under morenen i en 2 meter høy veiskjæring. Prøvematerialet har usortert sammensetning og overveiende kantete korn. Liknende sandige masser finnes også andre steder i dalbunnen i Hedalen på begge sider av elva.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Stein : 20%
Sand : 60%

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse