GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76693
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Persfløttvegen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 543160 Y-koord: 6712043
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en elveslette med flere grunne myrer. Det antas at disse skyldes aurhelle og hengende grunnvannsspeil. Massene består vesentlig av sand.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 324752 m2.
Volum : 974255 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse