GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76695
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storrustedammen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 542978 Y-koord: 6712335
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er ei lav elveslette over elva. Grunnvannstanden antas å stå høyere nordvest på avsetningen enn ut mot elva. Rapport fra Statens vegvesen omhandler undersøkelse av elveslette like vest for Storrustedammen. Noen små skjæringer langs veien antyder at forekomsten hovedsakelig kan bestå av sand (80-100%). Forekomsten har ingen kommersiell interesse.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 79772 m2.
Volum : 239315 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse