GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76697
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bekkestua
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 541388 Y-koord: 6712309
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av to grovt avgrensede terrasser hvorav veien går på den ene. På grunnlag av observasjoner i veiskjæringen ser massene ut til å inneholde vesentlig sand (70-80%) og noe grus . Det er fjellblotninger både på oversiden og på nedsiden av avsetningen, og i bekken i vestkanten. Forekomsten har ingen stor interesse i ressurssammenheng.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 218201 m2.
Volum : 654603 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 1%
Skog : 99%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse