GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76699
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Aurdalsfossen østre
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540318 Y-koord: 6712292
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Området består av rygger, hauger og terrasseliknende flater. Terrassen lengst i nord er preget av flere større groper. Vegen i den sørøstlige begrensningen er dels anlagt på en grusrygg. Terrassen midt i området er i høyde 403-390 moh. Dette samsvarer med en tilsvarende terrasse (Dundermoen) på den andre siden av Aurdalsfossa, og kan inneholde grus. Terrassen i nord er prøvetatt av Statens vegvesen som har sjaktet i grus ned til 5 meter. Forekomsten er ikke kartlagt i detalj og det er uklart om hvor mektige gruslagene kan være. Det antas at morenen kan være blottet i større eller mindre områder.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning : Vifte

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 903812 m2.
Volum : 2711435 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 1% Stein : 10%
Skog : 99% Grus : 40%
Sand : 50%

Prøver og analyser


Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540718 Y-koord: 6712592

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse