GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76705
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Melodden
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vassfaret (1716-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 531452 Y-koord: 6711344
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten har hauget utseende og ellers ingen klare formelementer som røper at det er grus i grunnen. I massetaket finnes snitt med mektigheter større enn 7 meter. Materialet består hovedsakelig av sand og grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 78038 m2.
Volum : 468229 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 4% Grus : 40%
Skog : 96% Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 531452 Y-koord: 6711344

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse