GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76709
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Helland
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538661 Y-koord: 6733283
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en lav elveslette ca. 2-2,5 meter over elvenivå. Omtrent hele arealet er dyrket mark. Forekomsten har ingen interesse som byggeråstoff.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 115059 m2.
Volum : 230118 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 21%
Dyrka mark : 79%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 27.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse