GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76713
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Heiebrøtin
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538522 Y-koord: 6734600
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en flat elveslette omkring 2 meter høyere enn elvenivå.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 59486 m2.
Volum : 118972 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 12%
Dyrka mark : 88%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse