GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76717
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hølera
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bruflat (1716-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535874 Y-koord: 6736588
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er ei vifte avsatt langs Hølera. Massetaket er drevet ned til fjell som stiger jevnt mot sør, det er ikke lenger i drift og holder på å gro igjen. Volum av de gjenværende massene er helt avhengig av hvordan fjelloverflaten fortsetter inn under forekomsten. I veiskjæringer mot øst er grusen blottet og viser ganske grovt materiale med en del stein. Like nordøst for gården Gladhaug på den andre siden av elva Hølera ligger et oppdyrket område som kan skjule noe grus. Men her finnes ingen snitt som kan vise det.Forekomsten synes ikke å være aktuell for uttak i dagens situasjon.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 1.98 m. Areal : 33275 m2.
Volum : 65885 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 21%
Bebygd : 31%
Skog : 48%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535873 Y-koord: 6736588

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse