GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76719
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinsætere
(Sist oppdatert 27.jul.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bruflat (1716-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535656 Y-koord: 6737597
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Lav og smal elveslette med gården Steinsætere. Forekomsten har ingen betydning som byggeråstoffressurs.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 23195 m2.
Volum : 46391 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 27%
Dyrka mark : 73%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse