GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76721
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Olmhus
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bruflat (1716-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535232 Y-koord: 6737748
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en stor elveslette i utstrekning og med 4-8 meters mektighet over elvenivå. Overflaten er svakt bølget og viser spor etter tidligere (nå tørrlagte) elveløp. Forekomsten kan inneholde masser egnet for tekniske formål. Dette må undersøkes og tas med i betraktningen dersom arealbruken skal endres

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 658945 m2.
Volum : 3294725 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 12%
Bebygd : 16%
Dyrka mark : 72%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse