GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76723
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Langedrag
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bruflat (1716-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 534948 Y-koord: 6738292
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en lang og smal elveslette hvor gården Langedrag ligger på. Sletta hever seg ca. 2-3 meter over elva og synes ikke aktuell for utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 1.99 m. Areal : 36219 m2.
Volum : 72076 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 4%
Dyrka mark : 96%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse