GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76727
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Islandsmoen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bruflat (1716-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 532808 Y-koord: 6738825
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvvifte med betydelig blokk på bakken. Flere stein- og blokkvoller er tydelige spor etter vass-skred i bekken (jordskred som går ned i elva fra sidene og som elva bløter opp og transporterer nedover til avsetning på vifta). Det er bygget en ledevoll for å styre massene under slike naturkatastrofer. Lengre nede blir forekomsten mere grusig. Islandsmoen rommer i dag et bygdemuseum. Gården Koparvike ligger på en liten elveslette, 1-3 meter over elva. Bekken Islandselve går ikke dypere enn 1-2 meter under overflaten på vifta.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 128414 m2.
Volum : 385242 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 32%
Skog : 48%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse