GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76729
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dølvesætere
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurdal (1716-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 531643 Y-koord: 6740179
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en mindre elveslette som ligger ca. 3-6 meter over elva. Igen åpne snitt gir innsyn i massene, men observasjoner i overflaten tyder på sand med en del grus.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.98 m. Areal : 39108 m2.
Volum : 116542 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 8%
Dyrka mark : 92%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse