GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76731
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Haga
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurdal (1716-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 530797 Y-koord: 6742042
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av 2 mindre elvesletter. En del av sletta er for lav til å komme med i registreringen. De hever seg ca. 2-4 meter over elvenivå.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 37029 m2.
Volum : 74058 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 8%
Skog : 28%
Dyrka mark : 64%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse