PUKKDATABASEN

Forekomstområde 82846
Narvik (1806) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rombak Pukkverk A/S
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Narvik (1431-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 611231 Y-koord: 7594035
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmergneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Stort pukkverk med 3-trinns knuser og sikteutstyr som produserer spesielle fraksjoner bl. a. til strøsand for flyplassene i Nord-Norge. Leverer til alle formål, også veg og betong. Nord-Asfalt er etablert på stedet. 80 % avproduksjonen eksporteres ut av kommunen. Eget kaianlegg for transport med båt. Meget viktig forekomst i forsyningen av knuste steinprodukter i landsdelen.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 611263 Y-koord: 7594236

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Glimmergneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av bruddet sett mot øst
2. Bilde av uttaksområdet


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse