PUKKDATABASEN

Forekomstområde 82892
Bindal (1811) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikestadvågen
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bindal (1825-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 371464 Y-koord: 7223863
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Gabbroforekomst som ligger uten veiforbindelse i Saltbuvika. Fin- til middelskornet metagabbro som ligger i en trauformet forsenkning i Saltbuvika. Forekomsten virker homogen og lite oppsprukket. Lokalt opptrer soner i meterskala med antydning til skifrighet. Granittiske nabobergarter.Gamle analysemetoder viser gode resultater av ren gabbro. Nye analyser prøvetatt ved forekomst 501 Sandviksætra viser også gode resultater for gabbro.

Bilder
1. Registrert ressursområde, midt i bildet, over Vikestadvågen

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse