PUKKDATABASEN

Forekomstområde 83000
Leirfjord (1822) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helgeland pukkverk
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Elsfjord (1927-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 420450 Y-koord: 7341884
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger på et lite nes mellom sjøen og riksveien mellom Sandnessjøen og Hemnesberget. Bergarten er er en porfyrisk granitt/øyegneis. Den er grovkornet og virker lite oppsprukket. Bergarten synes å gi relativt store blokker ved utsprengningen.)

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 420433 Y-koord: 7341948

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Granitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse