PUKKDATABASEN

Forekomstområde 83104
Vefsn (1824) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Veset 1
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mosjøen (1826-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 416678 Y-koord: 7310057
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er et fjellområde med gabbro som går fra sjøen og opp i 270 moh. Forekomsten inneholder store volum og synes å ha god kvalitet til tekniske formål. Stort pukkverk ved Skaland hvor det drives i flere nivåer og med en total høyde på ca. 50 meter. Bergarten er tett, finkornig og homogen. De øverste 6-7 meterne er noe oppsprukket, men lite oppsprukket på større dyp. Feltspat og kvartsgang går på skrå fra topp til bunn i bruddveggen. Ellers liten innblanding av andre bergarter. Meget viktig forekomst som brukes av statens vegvesen i forsyningen av vegmateriale i hele landsdelen. Forekomsten er drevet sammen med Vest 2.

Bilder
1. Uttaksområddet ved Veset. 533 Veset 1 til høyre.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 416691 Y-koord: 7310071

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av bruddet
2. Bilde av bruddet sett mot sør
3. Kvartsåre gjennomskjærer bergarten
4. Bilde fra nedre nivå


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse