GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83650
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stallogropvatnet
(Sist oppdatert 27.aug.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjøllådal (2028-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 499158 Y-koord: 7400153
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av ulike typer avsetninger, vesentlig terrasser som kan være rester etter breelvdelta. Forekomsten er flyfototolket. Befaringer under den generelle kvartærgeologiske kartleggingen av området i 1976 viste av massene sannsynligvis består vesentlig av sand. Volumanslaget er meget usikkert.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 505366 m2.
Volum : 1010733 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse