GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83652
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Riebivaggi
(Sist oppdatert 27.aug.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjøllådal (2028-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 495563 Y-koord: 7401467
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Innenfor avgrenset område finnes avsetninger med sand og grus, men med sterkt varierende mektighet. Blant annet er flere fjellblotninger observert i området. Forekomsten er flyfototolket og består av breelvavsatt materiale dannet som rygger, terrasser, deltaflater og haugete partier. Befaringer av området under den kvartærgeologiske kartleggingen i 1976 antyder grovt mateirale i overflaten (grus), men materialsammensetningen for øvrig er ukjent. Volumanslaget er meget usikkert.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 1.00 m. Areal : 1844468 m2.
Volum : 1844468 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse