GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83654
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breivika
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Saltstraumen (2029-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 477614 Y-koord: 7437786
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et lite delta med høyeste nivå ca. 30-35 m o.h.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Delta

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 477614 Y-koord: 7437786

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse