GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83826
Bodø (1804) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vika
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Misvær (2029-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 499053 Y-koord: 7444537
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor breelvavsetning med godt sortert sand og grus. Avsetningen består av terrasser i flere nivåer. Den laveste på 15 moh. er bebygd. Hovedterrassen er bygd opp til 50 moh., mens en noe mindre terrasse er bygd opp til 110 moh.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 623657 m2.
Volum : 6236573 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 20% Stein : 5%
Utdrevet massetak : 25% Sand : 35%
Skog : 25% Grus : 60%
Bebygd : 30%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 499054 Y-koord: 7444537

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 35%
Grus : 60%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse