GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84326
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vatendal
(Sist oppdatert 22.aug.1999)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stokmarknes (1132-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 489834 Y-koord: 7605056
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Liten moreneavsetning. Store skredmasser i lia ovenfor og videre langs lia ned til sjøen. Forekomsten har ingen kommersiell interesse.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Vifte
: Morene : Andre

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 489834 Y-koord: 7605056

Betydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse