PUKKDATABASEN

Forekomstområde 84406
Bø (1867) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kobbvågen
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stokmarknes (1132-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 481199 Y-koord: 7625662
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten av gabbro ble prøvetatt i 1983, og drift ble satt i gang noen år senere av Statens vegvesen. Lokaliteten inneholder noe kloritt. Tilgjengelighet til kai gjør at forekomsten angis som regionalt viktig.

Bilder
1. Forekomsten sett i perspektiv

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 481183 Y-koord: 7625507

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Sett mot sør


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse