PUKKDATABASEN

Forekomstområde 84498
Sortland (1870) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gullkista
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sortland (1232-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 513554 Y-koord: 7608735
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten ligger i en stor regional forkastning-/skjærsone. Bergarten, en migmatittisk gneis, er påvirket tektonisk. Store partier er helt røde. Disse synes hovedsakelig å bestå av feltspat. Andre partier er mørkgrønn til sort preget av epidot. Bergarten er svært oppsprukket. Stort pukkverk hvor massene blir foredlet gjennom knusing og sikting og brukt til veiformål som asfalt, oljegrus m.m. Forekomsten er meget viktig i forsyningen av byggeråstoff for hele regionen.

Bilder
1. Oversiktsbilde

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 513353 Y-koord: 7608925

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Sett mot NØ
2. Sett mot S
3. Stuffen


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse