PUKKDATABASEN

Forekomstområde 92125
Harstad (5402) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjarkøy Pukkverk, Sundsvoll
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjarkøya (1333-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 561429 Y-koord: 7657015
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomst med uttak av gabbro. Det brytes på to bergarter. Hovedbergarten er en mørk, tett og finkornig amfibolitt/gabbro. Midt i bruddet går en rusten gang på noen meters bredde. Omliggende bergarter er gabbroer med noe varierende mineralinnhold. Forekomstens størrelse og beliggenhet er gunstig. Forekomsten er betydelig utnyttet og med potensial for framtiden. Forekomsten er av regional betydning i forsyningen av knuste masser for Troms fylke og andre kommuner som mottar pukk langs kysten.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 561457 Y-koord: 7656912

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panoramabilde av driftsområde
2. Panoramabilde av bruddet
3. Kaianlegg


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse