PUKKDATABASEN

Typeområde 92255
Salangen (5417) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nervatnet
(Sist oppdatert 10.jun.1999)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Salangen (1432-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 615873 Y-koord: 7643146
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt

Beskrivelse
En lys, middelskornig, granittisk bergart er blottet i vegskjæring til riksveg 851 like øst for Sjøvegan. Bergarten vurderes som en potensiell pukkforekomst.

1999: Bergarten ble vurdert så interessant at det ble tatt med storprøve for analyser. Analyseresultatene viser imidlertid at materialet har lav slagstyrke, men kan brukes til bære- og forsterkningslag og dekker på veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) < 1500.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse