GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92383
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Anjavasselva
(Sist oppdatert 25.sep.1989)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Altevatn (1532-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 444833 Y-koord: 7618520
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Område med dødisterreng, terrasser, smeltevannsspor og eskere. Stor variasjon i relieff (0-15 m) og løsmassetykkelse. Fin grus og sand. Forekomsten er ikke befart i felt i forbindelse med registreringen, men registrert på grunnlag av kvartærgeologisk kartlegging.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dødisterreng
: Elveavsetning : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 1320953 m2.
Volum : 2641905 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse