GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92415
Sørreisa (5419) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nygård
(Sist oppdatert 11.jun.1998)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Målselv (1433-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 380895 Y-koord: 7661481
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten ryggform, muligens esker, med sortert materiale. Ryggen er usammenhengende med partier som har høyder på 5-10 m. Flere små uttak sees.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Erosjonsrest

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 380895 Y-koord: 7661481

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse