PUKKDATABASEN

Forekomstområde 92583
Balsfjord (5422) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bergeneset
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tamokdalen (1533-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 435083 Y-koord: 7681257
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Gabbro-/amfibolittforekomst med brudd. Liten overdekning og sentral plassering både til veg (E6) og kaianlegg. Forholdsvis strukturløs, noe lys og grønnaktig gabbro dominerer. I soner kan bergarten karakteriseres som en amfibolitt. Bergarten er forholdsvis homogen, men i soner noe oppsprukket.

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 435055 Y-koord: 7681601

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panoramabilde av stuff i øverste pall i bruddet


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse