PUKKDATABASEN

Forekomstområde 92667
Lyngen (5424) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tyttebærvika
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lyngen (1634-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 459620 Y-koord: 7721611
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomst med gabbro hvor det drives pukkverk. Bergarten har meget gode mekaniske egenskaper. Beliggenhet i Tyttebærvika med tilstøtende grustak. Forekomsten er tilknyttet kaianlegg som gir muligheter for uttransportering av betydelige mengder masse. Forekomsten betraktet å være av betydning for hele regionen.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 459469 Y-koord: 7721558

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panoramabilde av bruddet, sett mot nord
2. Kaianlegg


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse