GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92699
Storfjord (5425) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skibotn vest
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Storfjord (1633-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 470775 Y-koord: 7694801
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en stor ryggformet avsetning på vestsiden av Skibotnelva. Den ligger sentralt til, bare 500 meter sørvest for Broen pensjonat. Avsetningen har store mektigheter av sand og grus, på det meste minst 40 meter. Massene er av mekanisk meget god kvalitet, men er muligens noe dominert av sand. Betongprøvestøpninger tyder på at massen også har normalt gode egenskaper brukt til betong.

I år 2000 er det på nordsiden av den mektige ryggen startet hyttebygging, og det ligger allerede flere hytter på avsetningen. Det er ikke uttak av masser i forekomsten, men den vurderes som en meget viktig byggeråstoffressurs for fremtiden.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 15.00 m. Areal : 725317 m2.
Volum : 10879750 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 95%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse