GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93031
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lassajavri
(Sist oppdatert 19.jul.2001)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kvænangsbotn (1734-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 545777 Y-koord: 7728311
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
På sørsiden av Lassajavri, ved utløpet av ei elv, ligger små terrasser med breelvmateriale. I forbindelse med vegbyggingen er det tatt ut en god del masse i avsetningen, men massetakene er utplanert igjen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Terrasse

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse