GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93033
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Abbujavri 1
(Sist oppdatert 19.jul.2001)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kvænangsbotn (1734-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 543550 Y-koord: 7727212
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Ved nordvest-enden av Abbujavri ligger flere lave terrasser med breelvmateriale. Mektigheten er sannsynligvis ca. 3-4 m. Terrassene inneholder grus og sand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse